mersin mesleki eğitim.sınıf yönetiminin temel ilkeleri

2010-12-31 09:18:00

sınıf yönetiminin temel amacı:

sınıfta etkili öğretme ve öğrenme ortamını sağlama

sınıf yönetimi:

sınıfta etkili öğrenmeyi sağlayacak öğretim planı,öğrenme ilkeleri,eğitim araçları,olumlu davranışlar,zaman ve diğer kaynakların eşgüdümünü sağlama sürecidir.

90
0
0
Yorum Yaz