mersin mesleki eğitim..ustalık eği.iş ve insan ilişkileri soru -

2010-12-20 16:21:00

MERSİN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2010-2.DÖNEM (EKİM-KASIM) USTALIK EĞİTİMİ

İş ve insan ilişkileri  DERSİ SINAV SORULARI.   16/12/2010

S-1-İhtiyaç nedir?açıklayınız.

C-1-İnsanın eksikliğini hissetiği herşey

S-2-Birbirinden haberi olan en az iki insan arasında bir süre devam eden anlamlı ,belirli,amaçları bulunan bağa ne denir?

C-2-İnsan ilişkileri

S-3-Yeme,içme,barınma ne tür ihtiyaçtır?

C-3-Temel ihtiyaç

S-4-maslow’ un ihtiyaçlar hiyararşisini maddeler halinde yazınız?

C-4-a-fizyolojik b-güvenlik,ihtiyaç c-ait olma,sevgi d-saygı görme e-kendini gerçekleştirme

S-5-Bireyler yada toplumlar arasında söz,jest,yazı,görüntü,simge aracılığı ile görüş dilek duygu alışverişine ne denir?

C-5-iletişim

S-6-İletişim elemanlarını yazınız?

C-6-Kaynak-haber-kanal-alıcı

S-7-Telekominikasyon ne anlama gelir?

C-7-tele-uzak  ,kominikasyon-iletişim

S-8-Tv.nasıl bir iletişim aracıdır?

C-8-hem göze hem kulağa

S-9-Kalıcı mesaj hangi iletişim aracında olur?

C-9-yazılı iletişim aracı

S-10-İşletmede yukarıdan aşağıya ,veya aşağıdan yukarıya olmak üzere çalışan iletişim kanalı hangisidir?

C-10-dikey kanal                                              Osman Öztunç

2733
0
0
Yorum Yaz